1 procent na leczenie Adasia - 1% OPP Jak przekazać 1 procent podatku dla Adasia na OPP subkonto ZUCH - Strona Adasia chorego na Leśniowskiego Crohna (Morbus Crohn, CD, ChL-C, NZJ)

Idź do spisu treści

Menu główne:

1 procent na leczenie Adasia - 1% OPP Jak przekazać 1 procent podatku dla Adasia na OPP subkonto ZUCH

 
 
 
 
 

Szanowni Państwo

Przekazanie 1% podatku będącym w potrzebie to cudowna okazja do okazania szczodrości bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Aby przekazać 1% na Organizację Pożytku Publicznego nie można samodzielnie wpłacić obliczonej kwoty na konto OPP - wykonuje to Urząd Skarbowy na podstawie wniosku w zeznaniu podatkowym PIT.


Proszę pamiętajcie.
W ten sposób można za jednym razem samemu zadecydować o losie, choć części swojego podatku oraz dokonać wspaniałego uczynku.

 
 

  Adaś ma 13 lat i od 9 lat choruje na bardzo ciężką i nieuleczalną chorobę przewodu pokarmowego Leśniowskiego-Crohna. Choroba synka o charakterze przewlekłym cechuje się występowaniem nadżerek oraz owrzodzeń w całym przewodzie pokarmowym. Powoduje upośledzenie rozwoju Adasia oraz zahamowanie przyrostów masy ciała. Wymaga przewlekłego stosowania wielu kosztownych leków (około 550zł/msc), przestrzegania odpowiedniej diety oraz ograniczonego trybu życia. Wiąże się również z potrzebą częstych hospitalizacji w okresie zaostrzeń choroby, które mogą być następstwem także z pozoru drobnych infekcji (obecnie zastosowano leczenie immunosupresyjne, które upośledza odporność i powoduje częste infekcje).

 
 

Sprawdzenie OPP można dokonać na stronach:   DolFROZ w bazy.ngo.pl  i    DolFROZ w opp.e-deklaracje.pozytek.gov.pl

1. Kto może przekazać 1% podatku OPP

- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz     pochodnych instrumentów finansowych

a więc podatnicy rozliczający się rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT 38.


2. Jak obliczyć kwotę 1% ?
Aby skorzystać z tej możliwości należy obliczyć należny podatek, a następnie podzielić otrzymaną kwotę przez 100 i zaokrąglić ją w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Np.:  
Należny podatek = 1852zł
Obliczony 1% = 1852/100=18,52
1% na OPP = 18,50zł


3. Co należy wpisać w rubryki PIT ?

 
 
 
 


*   wysokość zadeklarowanej i obliczonej wpłaty, którą chcesz przekazać ( nie więcej niż 1% )
*   KRS tejże organizacji (nr Krajowego Rejestru Sądowego) 0000050135
*   nazwa subkonta i cel 1% podatku na ochronę zdrowia „ZUCH”

Złożenie wniosku (PITu) o przekazanie 1%, której Państwo dokonacie na konto Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia według powyższego wzoru, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów drogiego leczenia Adama Harbicha chorującego na Crohna.Pamiętajcie Państwo
Nic nie tracicie, a poświęcając swój cenny czas na wykonanie tych prostych czynności wspomożecie leczenie Adasia.

Z góry dziękujemy też za wszystkie działania, które Państwo podejmiecie dla poprawy sytuacji chorych na Leśniowskiego-Crohna i choroby z grupy Nieswoistych Zapaleń Jelit, w tym naszego małego synka Adasia.


Uwaga:
1) Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się prawie na końcu każdego zeznania rocznego
2) Jeżeli podatnik pragnie przekazać do wiadomości OPP swoje dane (imię, nazwisko, adres)
w rubryce „wyrażam zgodę” (poz.125 PIT-37) stawia znak X
3) Przekazanie kwoty 1% nastąpi w terminie trzech miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zeznanie podatkowe złożone zostanie przed upływem terminu określonego dla jego złożenia
4) Zgodnie z przepisami ustawy można wskazać tylko jedną OPP

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego